10. 6. 2021

Dopisy z Ramanášramu - 56 - Siddhové

Dopis č. 56 z 10. 8. 1946


Bhagaván Šrí Ramana MahárišiDnes se v přítomnosti Bhagavána hovořilo o siddhech. (Pozn. v knize: Napůl božské bytosti s nesmírnou čistotou a svatostí, které vládnou osmi nadpřirozenými silami, jimž se říká siddhis.) Někteří lidé kromě jiného prohlásili, že existují jedinci, kteří se snažili dosáhnout siddhi a uspěli. Bhagaván jim dlouho a trpělivě naslouchal a pak s rozmrzelostí v hlase povídá: „Mluvíte o siddhech. Říkáte, že kdesi čehosi dosáhli. Kvůli tomu dělají sádhanu a tapas. Není skutečnou zázračnou silou, že my, kdož jsme opravdu bez tvaru, máme tělo s očima, nohama, rukama, nosem, ušima a ústy a že s tímto tělem děláme tohleto a támhleto? My jsem siddhové. Dostáváme jídlo, když jídlo potřebujeme, dostáváme vodu, když potřebujeme vodu, mléko, když potřebujeme mléko. Nejsou to všechno siddhi? Neustále prožíváme tolik siddhis, tak proč chcete další? Co je ještě nutné?“

 

Asi před dvěma lety přišel pro daršan Bhagavána Manu Subedar, člen indického zákonodárného shromáždění a překladatel komentářů k Bhagavadgítě od Džňánešvára, a během rozhovoru se Bhagavána zeptal, proč se ve všech knihách píše o siddha puruších (dokonalých bytostech) a nikoli o sádhacích a jestli o sádhacích existují nějaké knihy.

Bhagaván odpověděl: „V tamilské Bhakta Vidžajam je rozhovor mezi Džňánešvárou a Vithóbou, jeho otcem. Je to rozhovor mezi siddhou a sádhakem. Můžete zde vysledovat stav sádhaka (stoupence na duchovní cestě).“

Po těchto slovech nechal Bhagaván přinést z knihovny ášramu Bhakta Vidžajam, sám přečetl příslušnou část a podrobně ji vysvětlil. Manu Subedar pak z domova poprosil o kopii rozhovoru z knihy. Bhagaván nechal rozhovor přeložit do angličtiny a zaslal mu jej. Manu Subedar jej pak jako dodatek přidal ke třetímu vydání jeho komentářů Bhagavadgíty. Nedávno jsem tento rozhovor přeložila do telugu.

Vzpomínáš si, když si tu byl naposledy během úplňku, Bhagaván během nějakého rozhovoru prohlásil, že Džňánešvár byl siddhou, zatímco Vithóba sádhakem. Proto má rozhovor název: Siddha sádhakam samvadam (rozhovor mezi siddhou a sádhakem).

 

Bhagaván často říká: „Siddhi představuje poznání sebe sama a schopnost v sobě samém věrně přebývat, a nic jiného. Je-li mysl pohroužena do zkoumání já, pak, někdy v budoucnu, bude uvědomena pravda. To je nejlepší siddhi.“

Dole přikládám výtažek z Bhagavánovy prózy, která s k těmto siddhis vztahuje. Je to z jeho Unnathi Nalupadi (Čtyřicet veršů o skutečnosti), verš 35:

Siddhi představuje poznání a uvědomění si toho, co je vždy skutečné. Ostatní siddhis jsou jen snové. Budou skutečné, když se člověk vzbudí ze spánku? Budou jimi oklamáni ti, kdo jsou spjati s pravdou a osvobodili se od klamu? Snažte se to pochopit.

Další přeložené části