8. 4. 2021

Dopisy z Ramanášramu - 52 - Nejmenší mezi nejmenšími a největší mezi největšími

Dopis č. 52 z 22. 7. 1946


Bhagaván Šrí Ramana MahárišiDnes ráno v 10:30 dorazil se svojí ženou, s bratrem a několika přáteli Sonti Rámamurthi. Současně v tu chvíli se jeden stoupenec, čtoucí nějakou knihu, zeptal Bhagavána: „Zde v knize se píše, že jíme jídlo a jídlo jí nás. Co to znamená? Je jasné, že jíme jídlo, ale co znamená, že jídlo jí nás?“ Bhagaván zůstal tichý.

Asi po 10 minutách ticha řekl Rámamurthi Bhagavánovi, že přišel hlavně proto, že by jeho bratr rád viděl Bhagavána. Že on sám měl Bhagavánův daršan asi před deseti lety a aby navázal na předchozí slova stoupence, tak poznamenal: „Všechny živé bytosti se rodí z jídla, jídlem jsou udržované, a nakonec jsou jako jídlo pohlceny, takže se jídlo bere jako brahman. Toto brahman je všeprostupující. Všechny objekty jsou jeho zpodobněním, a protože je brahman známo jako annam (jídlo), tak se uvádí, že jídlo jí nás. Není to tento význam?“

„Ano,“ odpověděl Bhagaván.

Rámamurthi pak vyprávěl Bhagavánovi cosi o vědě, o níž hovořil i jeho bratr, který se zmiňoval o atomové bombě apod. Všechno bylo v angličtině. Anglicky neumím, takže jsem jejich rozhovoru nerozuměla. Bhagaván však odpovídal v telugu. Když si vyslechl všechny jejich řeči o vědě, Bhagaván nakonec prohlásil: „Jistě. Ale ani jedna z těchto věcí není oddělená od vašeho já, že je to tak? Vše se objeví, až když se objeví něčí já. Nikdo neříká, že neexistuje. Dokonce i ateisté přiznávají, že existují. Takže cokoli se objevilo, muselo přijít z lidského já a musí se v něm nakonec rozpustit. Podle principu anoraníjam mahátomahíjam (nejmenší mezi nejmenšími a největší mezi největšími) není od našeho (pravého) Já nic odděleno.

Rámamurthi se zeptal: „Odkud vzniká rozdíl mezi atomem a nekonečnem?“

„Je to dáno samotným tělem,“ odpověděl Bhagaván.

Rámamurthi se ptal dále: „Jak to, že ve světě spatřujeme působení tolika sil?“

„Příčinou je samotná mysl,“ prohlásil Bhagaván. „Je to mysl, co způsobuje, že vidíte tolik rozličných sil. Když se zrodí mysl, zrodí se rovněž vše ostatní. Pět základních elementů a síly za těmito elementy, ať už je to vše dohromady cokoli, zhmotní se, jakmile se zrodí mysl. Když se mysl rozpustí, rozpustí se také vše ostatní. Mysl je příčinnou všeho.“

Další přeložené části