28. 1. 2021

Dopisy z Ramanášramu - 45 - Podoba nejvyšší bytosti

Dopis č. 45 z 2. 5. 1946


Bhagaván Šrí Ramana MahárišiDnes odpoledne dorazili z Andhry nějací návštěvníci spolu se svými manželkami. Krátce se zdrželi v přítomnosti Bhagavána a pak odešli. Jeden z nich – stál se založenýma rukama – se zeptal: „Svámí, přišli jsme se, když jsme vykonali pouť do Rámešwárámu a i jinam a uctívali jsme tam božstva. Chceme se od vás dozvědět, jaká je vlastně paratpara rúpa (podoba nejvyšší bytosti). Vysvětlete nám to prosím.“

Bhagaván s úsměvem odpověděl: „Tak takhle? Je to stejné. Sám říkáte, že jste sem přišli poté, co jste uctívali všechna božstva. Přesto Bůh je jedním ve všem. To, co je nad vším, je paratpara rúpa. Znamená to ‚podoba svrchovaného bytí‘. Když jste viděli všechny ty chrámy, stalo se, že jste se začal zajímat, co je svrchované bytí, které je zdrojem všech božstev. Kdybyste to všechno neviděl, vyvstala by ona otázka?“

Při pohledu na Bhagavánovu tvář se zdálo, jako by na ní tančilo svrchované bytí. Ten žár v jeho tváři, zářící štěstím, se musí vidět! Ačkoli ten mladý muž slovům Bhagavána neporozuměl, laskavý pohled Bhagavána ho uspokojil a po prostraci odešel se svými příteli.

Když odešli, Bhagaván nadšeně povídá stoupenci, sedícímu poblíž: „Podívejte, skutečný význam je v samotných jeho slovech. Paratpara rúpam znamená podobu či tvar svrchovaného bytí, které je nejvyšším mezi nejvyššími. Smysl otázky sám o sobě patrný není. Když je význam znám, pak odpověď je v samotné otázce.“

Další přeložené části