15. 6. 2020

Dopisy z Ramanášramu - 23 - Posvátnost indických krav

Sám víš, že byl včera svátek posvátných indických krav – mattu pongal. Po celé zemi se domácí zvířectvo ozdobí a nakrmí pongalem (praženou rýží). Stejně tak i v ášramu se včera ráno odehrála púdža (náboženská slavnost) k poctě Nandímu (býček, na němž jezdí Šiva). 


16. 1. 1946

Bhagaván a Lakšmí - foto zmiňované v textuSám víš, že byl včera svátek posvátných indických krav – mattu pongal. Po celé zemi se domácí zvířectvo ozdobí a nakrmí pongalem (praženou rýží). Stejně tak i v ášramu se včera ráno odehrála púdža (náboženská slavnost) k poctě Nandímu (býček, na němž jezdí Šiva). Byly tu nějaké sladkosti a věnce z nich vyrobené. Před kravínem se na zemi objevily vápenným prachem nakreslené ornamenty, pilíře kravíny byly ovázané listy banánovníků a ověšeny zelenými věnci. Všechny krávy byly vykoupány, na čele označeny rumělkou, kolem krku dostaly věnce a byly nakrmeny pongalem. Nakonec proběhla púdža se zpěvem manter a rozbíjením kokosových ořechů.

Lakšmí je mezi krávami samozřejmě královnou. Měl bys vidět její vznešenost! Čelo měla pomazané kurkumou a nazdobené kumkumem. Kolem krku a rohů jí visely věnce z růží a dalších květin a také z krmení a sladkostí. Kromě toho měla na krku věnec z banánů, cukrové třtiny a jader kokosových ořechů. Člověk, který se tu o zvířata stará, se s tím nespokojil a z domu přinesl další věnec, vyrobený z voňavého murukku a dal jej Lakšmí kolem krku. Když se jej Nirandžanánanda Svámí zeptal, proč to dělá, onen muž s ospravedlnitelnou pýchou odpověděl, že je to jeho každoroční zvyklost. Když jsem spatřila takto nazdobenou Lakšmí, jako by byla Kamadhenu (hinduistické božstvo hojnosti, matka všech krav), měla jsem, zaplavilo mě štěstí a nesmírná radost.

Bhagaván vyšel z haly ve třičtvrtě na deset a v deset dorazil k ášramovému chlévu, aby zde požehnal svým zvířecím dětem. Zatímco seděl na stoličce po boku Lakšmí a prohlížel si její slavnostní nazdobení, stoupenci za pomoci kafru vykonali obřad arati (požehnání zápalné oběti) a zpívali Védské zpěvy, jako např. Na karmana. Někteří stoupenci se rozhodli, že Lakšmí vyfotografují. Odvedli ji doprostřed chléva, když předtím požádali množství shromážděných stoupenců, aby poodešli stranou. Lakšmí se zastavila uprostřed chléva a ladně pohazovala hlavou. Bhagaván vstal rovněž, přišel k ní a postavil se po jejím boku a levou rukou jí popleskával po hlavě a po těle. A když jí řekl: „Zastav se prosím, nehýbej se,“ Lakšmí zvolna zavřela oči a zůstala naprosto nehybná jako by byla v samádhi. Šrí Ramana jí pak položil levou ruku na záda, svoji vycházkovou hůl držel v pravici a důstojně stál vedle Lakšmí, dokud fotograf neudělal dva či tři snímky. Člověk by tu scénu musel vidět, aby dokázal plně ocenit její majestátnost. Další fotografie vznikly, když Bhagaván krmil Lakšmí ovocem a sladkostmi. Až sem přijedeš, můžeš se na ty fotky podívat. Když jsem viděla ten grandiózní výjev – Bhagavána stojícího uprostřed krav, vybavila jsem si Pána Krišnu v Repalle. A nejenom to. V Brahma Vaivartha Púráně se uvádí, že Krišna je paramátman, že je Pánem krávy světa (pozemské hojnosti) a že Radha (bohyně lásky, soucitu, slitování) je prakrti (pozemská tvořivá síla). Podle názoru Púrán představují Radha a Madhava (jiné jméno pro Krišnu) nerozlučitelnou dvojici prakrti a purušu (nejvyššího ducha – átman). Člověka nepřekvapí, když mu Šrí Ramana, ztělesnění milosti, připomene samotného Pána Krišnu, stojícího na špičkách zkřížených nohou a skvostně hrajícího na flétnu. Takový je pohled na Bhagavána, jehož tělo je nakloněno doleva, když má levou ruku položenou na Lakšmí, v pravé ruce drží vycházkovou hůl, která připomíná flétnu, jeho zářivý úsměv se podobá pěně na vlnách oceánu blaženosti a jeho soucitný pohled směřuje ke skupině stoupenců, shromážděných kolem zároveň se stádečkem krav. A když je krišna Ramanou, tak co říci o naší Lakšmí, jež se zdá, že zcela zapomněla na tento svět, když se zavřenýma očima a svěšenýma ušima těší z transcendentální blaženosti způsobené dotykem Bhagavánových rukou? Snad že je to ztělesnění prakrti ve formě Radhy. Jak by jinak porozuměla lidské řeči?

Není to žádné nadsázka, když řekneme, že v tomto shromáždění vidíme to, co je lidskému pohledu jinak skryto – svět krav a jeho vladaře, tedy prakrti a purušu. Možná se nad mojí pošetilou fantazií pousměješ, ale ujišťuji tě, že to byl úžasný pohled. Tato slavnost s uctíváním krav se koná každý rok, ale letos nám Bhagaván poskytl blažený daršan tím, že se postavil po bok Lakšmí, protože mu stoupenci řekli, že Lakšmí rádi vyfotografovali. Je to úžasný den! Píši ti, protože prostě nemůžu svoji radost ovládnout.

Další přeložené části