7. 6. 2020

Dopisy z Ramanášramu - 21 - Dharma je něco jiného než dharma sukšma

Občas lidé přinášejí Bhagavánovi prašádvibhúti (posvátného popela) a kumkumy (rumělky) z různých míst jako třeba Tiruchendur, Madurai a Rameswaram. Bhagaván jej přijímá s největší úctou a se slovy: „Podívejte, z Tiruchendur dorazil Subramanja. A tady se z Madurai dostavil Mínakší. Tady máme Rámalingíšvaru z Rameswaramu. Tady je jeden Bůh a tam druhý.“ 


4. 1. 1946

Šuri NagammaObčas lidé přinášejí Bhagavánovi prašádvibhúti (posvátného popela) a kumkumy (rumělky) z různých míst jako třeba Tiruchendur, Madurai a Rameswaram. Bhagaván jej přijímá s největší úctou a se slovy: „Podívejte, z Tiruchendur dorazil Subramanja. A tady se z Madurai dostavil Mínakší. Tady máme Rámalingíšvaru z Rameswaramu. Tady je jeden Bůh a tam druhý.“ Jiní lidé přinášejí svatou vodu se slovy: „Tato pochází z Gangy, tato je z Gouthami, tamta z Cauvery a další od Krišny.“ Když je tato voda přinesena Bhagavánovi, přijme ji a povídá: „Zde máme matku Gangu, tam je Gouthami, tamta je od Cauvery a tahle od Krišny.“

Zprvu mě to mátlo. Je-li Ramana ztělesněním věčného bytí, je-li původcem existence všech svatých vod, když září v sobě samém jako on sám, jak jsou potom tito lidé bláhoví, nosí-li mu prašád svatých vod, domnívajíc se, že činí cosi významného! Jsou snad blázni? Žasla jsem nad tím.

Před časem kdosi přinesl mořskou vodu. Bhagaván ji přijal a povídá: „Až dosud ke mně přitékaly všechny řeky, nikoli však oceán. Je to poprvé, co dorazil. To je dobře. Dejte ho sem.“

Když jsem to poslouchala, náhle jsem si vzpomněla na prastaré rčení, kde se říká, že všechny řeky, moře a božstva přicházejí složit poklonu k nohám mudrců, jako je Ramana. Brala jsem to jako nadsázku, protože kameny a řeky se nemohou dostat na místa, kde tito velcí lidé žijí. Ale teď zjišťuji, že aniž by to měl kdo v úmyslu, všechny tyto posvátné vody, popel a podobně přinášejí oddaní stoupenci Bhagavánovi, který je přijímá se slovy: „Dorazili.“ Z událostí, odehrávajících se v bezprostřední blízkosti těchto velkých duší, mohu nyní chápat, že by měl člověk pečlivě studovat vnitřní význam těchto textů. Když to udělá, je mu jasné, že dharma (správné chování, cesta) je jedna věc a dharma sukšma (základní princip dharmy) jiná.

Protože Bhagaván přijímá všechny tyto vody s očividným potěšením, mělo by se to chápat, že přijímá jakoukoli službu. Tento vnitřní smysl mě napadl, když mu byl přinesena svatá voda z moře. Vzpomínáš si, že když žil Bhagaván v jeskyni Virúpákša, tak při příchodu leoparda prohlásil: „V rozličných formách přichází mnoho siddhů (realizovaných bytostí), aby mě spatřili.“

Další přeložené části