28. 3. 2020

Dopisy z Ramanášramu - 12 - Vraťte se po cestě, po které jste přišel

Jednou přišel nějaký mladík z Andhry a povídá: „Svámí, prahnu nesmírnou touhou po osvobození a horlivě usiluji poznat cestou, která k ní vede. Přečetl jsem všechny možné knihy o Védántě. Všechny cestu popisují, ale každá nějak jinak. Navštívil jsem také spoustu učených lidí a když jsem se jich ptal, každý mi doporučil jinou cestu. Jsem zmatený a přišel jsem za vámi. Řekněte mi prosím, jakou cestou se mám ubírat.“


2. 12. 1945

Jednou přišel nějaký mladík z Andhry a povídá: „Svámí, prahnu nesmírnou touhou po osvobození a horlivě usiluji poznat cestou, která k ní vede. Přečetl jsem všechny možné knihy o Védántě. Všechny cestu popisují, ale každá nějak jinak. Navštívil jsem také spoustu učených lidí a když jsem se jich ptal, každý mi doporučil jinou cestu. Jsem zmatený a přišel jsem za vámi. Řekněte mi prosím, jakou cestou se mám ubírat.“

Bhagaván odpověděl s úsměvem na tváři: „Dobrá, tak se vraťte cestou, po které jste přišel.“

Všechny nás to pobavilo. Chudák mladík nevěděl, co říct. Počkal, až Bhagaván odešel z haly a se smutným pohledem se naléhavě obrátil na ostatní: „Pánové, s velikou nadějí jsem podnikl dlouhou cestu. Nehleděl jsem na náklady či nepohodlí, to kvůli mé žhavé touze poznat cestu k osvobození. Je správné mi říci, že mám jít cestou, odkud jsem přišel? Není to jen takový krutý vtip?“

Jeden z návštěvníků na to odpověděl: „Ne chlapče, to není vtip. Na vaši otázku je to ta nejvhodnější odpověď. Bhagavánovo učení představuje zkoumání ‚kdo jsem já?‘. Je to nejsnazší cesta k osvobození. Ptal jste se jej, kterou cestou byste vy – tedy „já“ – měl jít a Bhagavánova slova: ‚vraťte se cestou, po které jste přišel‘ znamenají, že pokud budete zkoumat a sledovat cestu, po níž vystupuje já, dosáhnete osvobození.“

Výrok mahátmy je vyjádřením pravdy, dokonce i když mluví lehkovážně. Mladík, užaslý nad tímto výkladem, dostal do rukou knihu Kdo jsem já?, slova Bhagavána přijal jako poučení, v úctě se před ním položil na zem a odešel.

Bhagaván nám obvykle své učení předává buď s humorem, nebo neformálně, případně i ve formě útěchy. Během mých prvních dnů v ášramu, když jsem cítila, že bych se ráda vrátila domů, jsem tu a tam, když kolem skoro nikdo nebyl, zašla za Bhagavánem a povídám: „Bhagaváne, chci jít domů, ale mám strach, že zapadnu do rodinných zmatků.“ Bhagaván odpověděl: „Když všechno přijde a padne do nás, kde je otázka našeho pádu do čehokoli?“

Při jiné příležitosti jsem se zmínila: „Svámí, stále nejsem prosta pout.“

Bhagaván odpověděl: „Nechte přijít, co přijde, nechte odejít, co odejde. Jaképak starosti?“

Ano, pokud bychom si jen dokázali uvědomit, co je ono „já“, tyto starosti bychom neměli.

Další přeložené části