10. 8. 2020

Dopisy z Ramanášramu - 28 - Brahmasthram (Brahmova zbraň)

Včera, nebo především k nám odněkud přijel na kole asi 18letý mladík. Zhruba čtvrt hodiny poseděl v hale, pak zašel za Bhagavánem a zeptal se: „Kam člověk vpluje, když se překročí Ómkaram? (význam či smysl mantry Óm – pozn. překl.).“

Bhagaván s úsměvem odpověděl: „Och, takhle. Odkud jste právě dorazil? Kam se vydáte? Co je to, co chcete vědět? Co skutečně jste? Když mi nejdříve řeknete, kdo jste, pak se mě můžete ptát na Ómkaram.“ 


22. 1. 1946

Včera, nebo předevčírem k nám odněkud přijel na kole asi 18letý mladík. Zhruba čtvrt hodiny poseděl v hale, pak zašel za Bhagavánem a zeptal se: „Kam člověk vpluje, když se překročí Ómkaram? (význam či smysl mantry Óm – pozn. překl.).“

Bhagaván s úsměvem odpověděl: „Och, takhle. Odkud jste právě dorazil? Kam se vydáte? Co je to, co chcete vědět? Co skutečně jste? Když mi nejdříve řeknete, kdo jste, pak se mě můžete ptát na Ómkaram.“

„To právě nevím,“ řekl mladík.

„S jistotou víte, že existujete,“ odvětil Bhagaván. „Existuje jako co? Čím přesně je vaše tělo? Tohle zjistěte jako první. Až to všechno poznáte a budete mít stále nějaké pochyby, tak mi pak můžete klást otázky. Nač si dělat starosti s tím, kam se ztrácí Ómkaram, co pak bude následovat a co zůstane, když Ómkaram zanikne. Kam se nakonec ponoříte vy? Jak se vrátíte zpět? Poznejte nejprve váš stav a jeho změny, a pak můžeme uvažovat o zbytku.“

Když Bhagaván domluvil, mladík se nezmohl na žádnou odpověď, a tak odešel, ukláněje se před Bhagavánem. Jakou jinou božskou zbraň proti tazateli použít? Touto zbraní je tazatel umlčen.

Může tě napadnout: „kdo tuto zbraň, Bhagavánovu odzbrojující otázku: Zjistěte, kdo jste? – takto pojmenoval?“ Bylo to asi dva či tři roky zpátky. Nějaký sannjásin, který se vychloubal, že přečetl všechny náboženské knihy, počal klást Bhagavánovi spousty všelijakých otázek, ale Bhagaván dával jen jednu odpověď: „Zjistěte, kdo jste?“ Když sannjásin se svými malichernými dotazy a argumenty neustával, Bhagaván rozhodným tónem prohlásil: „Dal jste mi hromadu otázek a předložil mnoho argumentů. Proč, než se začnete přít, neodpovíte na moje otázky? Kdo jste? Nejprve zodpovězte moji otázku. Pak vám správně odpovím. Nejprve mi řekněte, kdo je ten, kdo se hádá.“ Sannjásin se nezmohl na slovo a vytratil se.

O něco později jsem tento nápad rozvinula a napsala pět veršů na téma boží zbraně a ukázala je Bhagavánovi, který řekl: „Už je to dávno, když tu ještě byli Ganapati Muni a také Kapali. Když se mě chtěli na něco zeptat, nejdříve lomili rukama a prosili: ‚Svámí, svámí, slibte nám, že se nebudete ohánět vaší božskou zbraní. Chceme se vás na něco zeptat.‘ A když mi během rozhovoru uteklo ze rtů: ‚kdo jste?‘, tak na to reagovali: ‚Takže jste vypálil z vaší božské zbraně. Co na to máme říct?‘ Říkali tomu brahmasthram (doslova Brahmova zbraň – pozn. překl.) a vy říkáte boží zbraň.“

Po tomto rozhovoru jsem také začala používat slovo brahmasthram. Může existovat někdo, kdo by této zbrani odolal? 

Další přeložené části