29. 2. 2020

Dopisy z Ramanášramu - 1 - Syn přináleží Otci


21. 11. 1945

Bratře, požádal jsi mě, abych ti čas od času popsala jakékoli neobyčejné dění v přítomnosti Šrí Bhagavána a co Šrí Bhagaván na tyto události říká. Ale jsem schopná tak učinit? V každém případě se pokusím a začínám teď hned. Tento pokus se zdaří jen s Bhagavánovou milostí.

Předevčírem byl úplněk. Ve velkém stylu se jako obvykle slavil svátek dípotsava (festival světel). Dnes ráno se na giripradakšinu (pouť okolo Arunáčaly) vydal Šrí Arunáčalaéšvara (hlavního božstvo Velkého chrámu v Tiruvannamalai, jehož symbolická socha je tažena v průvodu – pozn. překl.) s obvyklou družinou, stoupenci a za doprovodu hudby. Jakmile se průvod dostal k bráně ášramu, Šrí Niranjánanda Svámí (sarvadhíkárí – správce ášramu) vyšel spolu se stoupenci ven, Šrí Arunáčalaéšvarovi obětovali kokosové ořechy a kafr a když se průvod zastavil, složili slib věrnosti a kněží vykonali arati (obětování ohně Bohu). Bhagaván šel tou dobou zrovna náhodou směrem ke gosale (kravínu) a při spatření té velkoleposti se posadil na vědro blízko kohoutku s vodou, vedle skladu knih. Podnos od arati, které bylo nabídnuto Arunáčalaéšvarovi, přinesli stoupenci z ášramu Bhagavánovi. Šrí Bhagaván si vzal trochu vibhúti (posvátného popela), potřel si jím čelo a tiše pronesl: „Appakku pillai adakkam (Syn přináleží Otci). Jeho hlas se zdál zastřený dojetím. Výraz jeho tváře dosvědčoval prastaré rčení „bhakti pórnathája džňánam“ (vrcholem zbožnosti je poznání). Šrí Bhagaván je synem Pána Šivy. Byla potvrzena slova Šrí Ganapati Muniho, který tvrdí, že Bhagaván je inkarnací Skandy (syn Šivy). Ohromilo nás to. Bhagaván nás učí, že všechny bytosti jsou dětmi Íšvary (personifikace Boha), takže i džňánin (realizovaný mudrc) by měl přináležet Íšvarovi.

Nikdy nedokážeme zjistit, jak přesná jsou slova mahátmů (mudrců). Prosil si mě, abych je nějak zapsala, ale jak mohu zprostředkovat tu úžasnou krásu jeho promluv? Jak to mohu naplno vyjádřit? V nedávné básni jsem psala, že každé slovo, plynoucí z jeho úst, je písmem svatým. Ale proč hovořit jen o jeho slovech? Je-li člověk schopen porozumět – pouhý jeho pohled a chůze, jeho konání a jeho nečinnost, nadechování a vydechování – vše na něm je plností významu. Jsem schopná tomu všemu porozumět a tlumočit to?

S plnou vírou v milost Šrí Bhagavána ti napíši vše, co se mi přihodí, sloužíc Šrí Bhagavánovi s oddaností veverky ke Šrí Rámovi.

Sestra

Další přeložené části