Čangalal Jógi vypravuje o Ramanu Mahárišim

31. 12. 2019 -

Nahráno 12. 4. 2006, Galerie Cesty ke Světlu, Praha, délka 76 min.
Přednáška je ve formátu mp3: Čangalal Jógi vypravuje o Ramanu Mahárišim